specjalizacje

prawo
administracyjne, bankowe, budowlane, cywilne, energetyczne, europejskie, finansowe, gospodarcze, handlowe, hipoteczne, karne, kartelowe, konstytucyjne, państwowe, parlamentarne, podatkowe, prawo pracy, prasowe, rodzinne, spadkowe, ubezpieczeniowe

umowy, ustawy, rozporządzenia, regulaminy, statuty, protokoły posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, opinie prawne, ogólne warunki umów, ogólne warunki ubezpieczeń, decyzje administracyjne, wyroki, pisma procesowe i urzędowe, artykuły naukowe

biznes – ekonomia – rachunkowość
korespondencja handlowa, oferty handlowe, komunikaty prasowe, listy intencyjne, sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa), opinie biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności, biznes plany, programy naprawcze, artykuły prasowe, raporty branżowe, analizy ekonomiczne

marketing – reklama – strony WWW
broszury i informatory firmowe, katalogi handlowe, prospekty i inne materiały reklamowe, plany marketingowe, strony internetowe

historia – turystyka – krajoznawstwo
teksty o tematyce historycznej, przewodniki turystyczne, foldery reklamowe dla gmin, powiatów i województw, artykuły prasowe, strony internetowe jednostek samorządowych