krótkie dialogi

Ciekawym elementem moich korepetycji, który proponuję uczniom, są krótkie dialogi na zwyczajne tematy życia codziennego.

W przedstawionym tutaj scenariuszu „beim Obsthändler” wcielam się na przykład w rolę sprzedawcy w warzywniaku, oferującego klientowi różne owoce.

Od stycznia 2024 r. udzielam korepetycji z języka niemieckiego – zarówno stacjonarnie w Chełmnie, jak i online. Obecnie, w lipcu 2024 roku, regularnie pomagam kilkunastu osobom, głównie dorosłym, w nauce języka na różnych poziomach zaawansowania.

🕙 wolne terminy przedpołudniowe i wczesnopopołudniowe 🕒

Wyświetlony na ekranie podczas korepetycji online scenariusz takiego dialogu określają ustalone z góry wypowiedzi w języku niemieckim z mojej strony oraz krótkie instrukcje w języku polskim dla ucznia. Uczeń może, wykorzystując podane na czerwono wskazówki, swobodnie sformułować swoje wypowiedzi podczas dialogu. Może on również spontanicznie nadać rozmowie nieco inny przebieg niż przewidywany w „scenariuszu”. Zareaguję elastycznie i naturalnie na wprowadzone przez ucznia zmiany, tak jak podczas realnej rozmowy. Nieraz przygotowany materiał jest tylko wstępem do dłuższego swobodnego dialogu. Na pierwszym miejscu nie stoi przy tym bezbłędność wypowiedzi, lecz przyzwyczajenie się do swobodnego mówienia w różnych zwyczajnych sytuacjach w niemieckojęzycznym otoczeniu.

Po zakończonym dialogu omawiamy z uczniem treść naszej rozmowy za pomocą dodatkowych notatek, których uczeń nie widzi w trakcie dialogu, lecz dopiero potem. Notatki te przedstawiają możliwe wypowiedzi z jego strony w danej chwili. Taka analiza pozwala wyjaśnić wątpliwości i stosunkowo szybko przyswajać często używane zwroty.

ćwiczenie krótkich dialogów: